Skip to main content

Gegevens ANBI

castel bianco theater telt

Statutaire naam: Stichting Castel Bianco

RSIN 821828381

Adres: Bogortuin 213, 1019 PE Amsterdam

Telefoon: 06-24277706

E-mailadres: info (apenstaartje) castelbianco.nl

Website: www.castelbianco.nlJaarverslag 2023

KVK: 33296746

Doelstelling

De stichting heeft volgens de statuten ten doel het realiseren van theatervoorstellingen met actuele en historische thema’s als uitgangspunt. In de voorstellingen worden tekst, muziek, spel en beweging gecombineerd tot maatschappelijk relevante producties. En voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan op hoofdlijnen

Castel Bianco is een culturele stichting die in 2010 is opgericht door theatermaakster Elsbeth Vernout. De stichting viert de kracht van verbeelding en ziet theater en kunst als essentiële onderdelen van de maatschappij. De stichting ondersteunt het ontwikkelen en uitvoeren van muzikale theatervoorstellingen over actuele en historische thema's. Ook het collectief Riboet Verhalenkunst is ondergebracht bij Stichting Castel Bianco. Dit collectief bestaat sinds 2012 uit makers met Molukse en Indische roots en wil met het verhaal van de eenling, de harten van velen bereiken. Dit doen zij door het maken van interactieve verhalenprojecten, exposities, podcasts en speciale podiumprogramma’s in samenwerking met musea en festivals. Iedereen heeft een verhaal. Door het delen hiervan verbindt Riboet mensen met elkaar, vult leemtes aan kennis aan, maakt maatschappelijke thema's zichtbaar en vergroot de betrokkenheid bij elkaar in straat, buurt, stad en land.

Meer informatie

Globaal kunnen de activiteiten van Castel Bianco onderscheiden worden in twee pijlers:

1. Theaterproducties van en met Elsbeth Vernout en een wisselend team van professionals.

2. Interactieve podiumprogramma’s, exposities en podcasts op basis van persoonlijke verhalen door collectief Riboet Verhalenkunst, bestaande uit Wendy Ripassa, Elsbeth Vernout en een team van freelance creatives.

Vaak hebben de producties van Castel Bianco te maken met het (verzwegen) koloniale verleden van Nederland. De onvertelde verhalen en geschiedenissen uit voormalig Nederlands-Indië vormen een persoonlijke inspiratiebron en drijfveer van oprichtster Elsbeth Vernout. Als kind van een Indische vader en Nederlandse moeder heeft ze zich altijd afgevraagd waarom er zoveel gezwegen is over wat er in ‘de Oost’ gebeurd is. Vandaar ook de naam van de Stichting, de Castel Bianco was het schip waarmee haar vader in 1950 naar Nederland kwam vanuit voormalig Nederlands-Indië.

Castel Bianco komt op voor deze vergeten geschiedenissen en gaat actief op zoek naar onvertelde verhalen. De persoonlijke verhalen en de kracht van het individu worden op deze wijze als startpunt genomen voor het vertellen van een verhaal over universele en actuele thema’s als afkomst, oorlog, migratie en emancipatie. In de voorstellingen maar ook in de verhalenprojecten van Riboet Verhalenkunst worden theater, antropologie en journalistiek met elkaar verweven tot artistieke producties. Het zijn actuele verwerkingen van een koloniale erfenis die, ook in termen van racisme en uitsluiting, in deze tijd nog steeds levend aanwezig is.

Bestuurders

Voorzitter: Phylicia Kaldenhoven

Algemeen bestuurdleden: Akke de Jong en Margie Kessler

Penningmeester: Luigi Leo

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding is in handen van oprichtster Elsbeth Vernout. Ze is zelfstandig ondernemer in de culturele sector en krijgt een marktconforme vergoeding voor haar werkzaamheden, maar verricht ook veel onbezoldigd werk voor de stichting.

Documenten

Jaarverslag_2021_Castel_Bianco_website.pdf

Jaarrekening_2020_CAST_DJR_2020.pdf

Jaarverslag_2022_Castel_Bianco.pdf

Jaarcijfers_2022_CAST_DJR_2022.pdf

Jaarverslag 2023

 

 

Financiële verantwoording

De stichting is opgericht op 14 januari 2010. De inkomsten worden verkregen uit sponsoring, subsidies en fondsen zoals V-Fonds/Houd je Erfgoed Levend, VSB Fonds, BankGiroLoterij Fonds, Stichting Amsterdam750 Fonds, Gemeente Den Haag, Amsterdams Fonds voor de Kunst, NORMA fonds, het Amsterdamsche Fonds, VWS/CEWIN, Gravin van Bylandtstichting, P.W.Janssens Friesche Stichting.

 

 

© Stichting Castel Bianco 2024