Skip to main content

Beleidsplan op hoofdlijnen

Castel Bianco is een culturele stichting, in 2010 opgericht door theatermaakster Elsbeth Vernout. De stichting viert de kracht van verbeelding en ziet theater en kunst als essentiële onderdelen van de maatschappij. Naast het realiseren en uitvoeren van theatervoorstellingen maakt en speelt Castel Bianco onder de noemer van Riboet Verhalenkunst interactieve verhalenprojecten en speciale podiumprogramma’s voor musea en festivals.

Globaal kunnen de activiteiten van Castel Bianco onderscheiden worden in twee pijlers:

1. Theaterproducties van en met Elsbeth Vernout en een wisselend team van professionals.

2. Interactieve podiumprogramma’s op basis van persoonlijke verhalen door collectief Riboet Verhalenkunst,     bestaande uit Wendy Ripassa, Martijn Grootendorst en Elsbeth Vernout.

Vaak hebben de producties van Castel Bianco te maken met het (verzwegen) koloniale verleden van Nederland. De onvertelde verhalen en geschiedenissen uit voormalig Nederlands-Indië vormen een persoonlijke inspiratiebron en drijfveer van oprichtster Elsbeth Vernout. Als kind van een Indische vader en Nederlandse moeder heeft ze zich altijd afgevraagd waarom er zo gezwegen is over wat er in ‘de Oost’ gebeurd is. Vandaar ook de naam van de Stichting, de Castel Bianco was het schip waarmee haar vader in 1950 naar Nederland kwam vanuit voormalig Nederlands-Indië.

Castel Bianco komt op voor deze vergeten geschiedenissen en gaat actief op zoek naar onvertelde verhalen. De persoonlijke verhalen en de kracht van het individu worden op deze wijze als startpunt genomen voor het vertellen van een verhaal over universele en actuele thema’s als afkomst, oorlog, migratie en emancipatie. In de voorstellingen maar ook in de verhalenprojecten worden theater, antropologie en journalistiek met elkaar verweven tot artistieke producties. Het zijn actuele verwerkingen van een koloniale erfenis die, ook in termen van racisme en uitsluiting, in deze tijd nog steeds levend aanwezig is.